Rekrytering i Jönköping inom Logistik och Transport

Med kandidaterna i fokus.

Kontakta oss

Vår idé för bäst rekrytering

Vår idé till för att starta vårt rekryteringsföretag kom från en anställningsprocess när vi jobbade i ett Transportföretag där vi inte hittade rätt kandidat via extern rekryteringskonsult. Efter att ha sagt nej tack 4 gånger till olika kandidater kände vi att kandidatbrist var en allvarlig fråga för oss och för olika företag som vi pratade med. Behovet av att hitta rätt kandidater som vill byta jobb var helt klart en trång sektor. Att jobba noggrant med frågor, så som vilket behov en ny tjänst skulle uppfylla, hur arbetet ska utföras och i vilken organisation var naturligtvis viktigt och grundläggande men fortsatt fanns behovet av att hitta rätt kandidat inom rimlig tid.

Rekryteringsföretag inom lager, logistik och transport

Vi tänkte därför att vår affärsidé som rekryteringsfirma skulle bli att vända på processen och lägga det mesta av arbetsinsatsen på att hitta ett begränsat antal kandidater, som skulle ha egenskaper som skapar våra kunders konkurrensfördelar och därtill skulle vi försöka att hitta drömjobbet så att kandidaten kunde känna äkta glädje över sin nya utmaning. Efter en god måltid på en lokal restaurang sa vi att det är ju så här vi ska jobba. Närproducerat, noggrant urval och ganska få rätter. Konceptet stod färdigdukat och vi bestämde oss för att hitta 10 till 20 kandidater och presentera för lämpliga företag. Detta blev grunden för vår verksamhet. Kandidaterna i fokus.

Rekryteringsfirma med lång och koncentrerad erfarenhet

Till detta tog vi med oss erfarenhet från logistikbranschen inom såväl lagerlogistik, produktionslogistik som transportlogistik. Vi jobbar med det vi kan och koncentrerar oss på ett begränsat område som vi behärskar. Vi ville dessutom modernisera Rekryteringsprocessen för våra kunder och skapade därför vår Produkt Flex där du som kund kan välja att själv göra någon del av rekryteringsprocessen.

Lyssna med oss så hittar vi tillsammans lösningen framåt.

Kontakta oss

Vår process vid rekrytering

1. Kravprofil och befattningsbeskrivning tillsammans med Avdelningschef.

2. Annonsering / marknadsföring via Sociala Medier.

3. Ta emot ansökningar via Mail med ”Tack för din ansökan” skickas till samtliga sökanden.

4. Första urval via CV.

5. Telefonintervju med intressanta kandidater.

6. Andra urvalet sker via djupintervjuer.

7. Personlighetstest och Logiktest.

8. Presentation av lämpliga kandidater.

9. Intervjuer mellan kandidater och Kund.

10. Referenstagning.

11. Muntlig rapportering till Kund av referenser.

12. Rådgivning mellan LPAB och Kund.

13. Kund fattar beslut om anställning.

14. LPAB meddelar samtliga sökanden att tjänsten är tillsatt. De som varit kallade till intervju får återkoppling via samtal, övriga meddelas via mail.

Exempelroller för logistik rekrytering

 • Säljare
 • Logistiker
 • Speditör / Spedition
 • Tullspecialist
 • Transportörer

Exempelroller för lager rekrytering

 • Lagerarbetare
 • Truckförare
 • Reklamation
 • Truckförare
 • Terminalarbetare
 • Orderplockare

Exempelroller för vår chefsrekrytering i Jönköping

 • Platschef
 • Distriktchef
 • VD
 • Skiftledare
 • Lagerchef
 • Team Leaders
 • Warehouse manager